Oluf Dietrichson

Oluf Christian Dietrichson (født 3. mai 1856 i Skogn, død 20. februar 1942 i Trondheim) var en norsk offiser. Han deltok på Fritdjof Nansens skiferd over Grønland i 1888.

Oluf Dietrichson var født i Skogn og var sønn av Peter Dietrichson som var overlege ved sykehuset i Levanger. Oluf Dietrichson tok militær utdannelse og var premierløytnant da han 32 år gammel ble valgt av Fridtjof Nansen til å delta på skiferden over Grønland. Øvrige deltakere var Otto Sverdrup

Colombia 2016 Home MURILLO 22 Jerseys

Colombia 2016 Home MURILLO 22 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, Samuel Balto, Ole Nilsen Ravna og Kristian Kristiansen. På grunn av isforholdene lyktes det ikke å komme i land da de ankom til Grønlands østkyst med selfangerskuta «Jason»; de drev i flere døgn på et isflak sørover langs kysten. Det var dramatisk da det blåste opp om natten mens Sverdrup holdt vakt ved teltet på isflaket. Etter å ha kommet inn til land, rodde og seilte de i to små båter i tolv døgn nordover langs østkysten. På ski forlot de Umivik 15

kelme Women

KELME Summer Outdoor Casual Cotton Printed Short-Sleeved T-shirt Womens

BUY NOW

39.99
29.99

. august 1888, og de ankom til Ameralikfjorden på vestkysten 29. september 1888. Dette var den første dokumenterte kryssingen av Grønland. Det var stor jubel i Levanger da Dietrichson kom tilbake til hjembyen i 1889.

Dietrichson fortsatte sin militære karriere og avanserte til generalmajor. Dietrichson var onkel til marineflygeren Leif Ragnar Dietrichson som var med Roald Amundsen på «Latham» da den forsvant i 1928.

Forøvrig var han en god syklist, første formann i landets eldste sykkelklubb Trondhjems Velocipedklub (stiftet 1885) og var i 1887 i København og var i 1887 den første utlending som konkurrerte på sykkel i Danmark.